+40 721 41.55.71 office@endeco.ro

Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților Endeco SRL, conform GDPR

Prezentul Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților (DPA) reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor (“GDPR”), care intra în vigoare la data de 25 mai 2018. Produsele și serviciile Endeco oferite în cadrul Uniunii Europene sunt conforme cu GDPR, iar prezentul DPA vă oferă documentația necesară privind această conformitate. Prezentul Acord (Acordul) privind Prelucrarea Datelor (“DPA”) este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor  între Endeco SRL și Client.

Părțile convin cele ce urmează: 

  1. Prezentul DPA se aplică numai în cazul și în măsura în care Endeco SRL prelucrează Date cu caracter personal în numele Clientului, pe parcursul furnizării produselor și serviciilor și aceste Date cu caracter personal sunt supuse Legilor privind protecția datelor ale Uniunii Europene, ale Zonei Economice Europene și/sau ale statelor lor membre, ale Elveției și/sau ale Regatului Unit. Părțile convin să respecte termenii și condițiile din prezentul DPA în legătură cu astfel de Date cu caracter Personal. 
  1. Rolul părților dintre Endeco SRL și Client: Clientul este cel care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării Datelor cu caracter personal, iar Endeco SRL va prelucra Datele cu caracter personal numai în numele Clientului. 
  1. Obligațiile Clientului: Clientul convine să (i) își respecte obligațiile în conformitate cu Legile privind Protecția Datelor, respectând prelucrarea Datelor cu caracter personal și toate instrucțiunile de prelucrare pe care le emite către Endeco SRL; și (ii) este de acord că a informat și a obținut (sau va obține) toate aprobările și drepturile necesare în conformitate cu Legile privind Protecția datelor pentru ca Endeco SRL să prelucreze Datele cu caracter personal și să furnizeze produsele sau serviciile, conform Acordului și prezentului DPA. 
  1. Endeco SRL va prelucra Datele cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri: (i) prelucrarea în scopul furnizării produselor sau serviciilor în conformitate cu Acordul; (ii) prelucrarea în scopul efectuării oricăror pași necesari punerii în aplicare a Acordului; și (iii) pentru a se conforma oricăror alte instrucțiuni rezonabile furnizate de Client, în măsura în care acestea respectă termenii prezentului Acord și numai în conformitate cu instrucțiunile legale și documentate ale Clientului. Părțile convin că prezentul DPA și Acordul stabilesc instrucțiunile complete și finale ale Clientului către Endeco SRL în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal, iar prelucrarea în afara domeniului de aplicare a acestor instrucțiuni (dacă este cazul) va necesita acordul scris prealabil între Client și Endeco SRL. 
  1. Tipul de Date: Endeco SRL gestionează Datele Clientului furnizate de Client. Astfel de Date ale Clientului pot conține categorii speciale de date, în funcție de cum sunt folosite produsele sau serviciile de către Client. Datele Clientului pot fi supuse următoarelor activități de prelucrare: (i) stocarea și alte tipuri de prelucrări, necesare pentru furnizarea, păstrarea și îmbunătățirea produselor sau serviciilor furnizate Clientului; (ii) oferirea de suport tehnic și asistență către Client; și (iii) divulgarea, conform cerințelor legale sau altor prevederi prezentate în Acord. 
  1. Datele Endeco SRL: fără a aduce vreun prejudiciu prevederilor Acordului (inclusiv prezentului DPA), Clientul recunoaște că Endeco SRL va avea dreptul de a folosi și de a divulga date legate de și/sau obținute în legătură cu funcționarea, sprijinul și/sau utilizarea produselor sau serviciilor în scopurile sale comerciale legitime, cum ar fi facturarea, gestionarea contului, suportul tehnic, dezvoltarea produsului și vânzările sau promovarea. În măsura în care oricare astfel de date sunt considerate date cu caracter personal conform Legilor privind Protecția Datelor, Endeco SRL este cel care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării unor astfel de date și va prelucra în consecință aceste date, respectând Legile privind Protecția Datelor.

 7.   Securitatea

   7.1 Măsuri de securitate. Endeco SRL va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal. 

   7.2 Confidențialitatea prelucrării. Endeco SRL se va asigura că orice persoană care este autorizată de Endeco SRL să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară). 

   7.3 Răspunsul în cazul unui incident de securitate. În momentul în care vine la cunoștință despre un Incident de Securitate, Endeco SRL îl va informa pe Client, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate, îndată ce acesta îi este adus la cunoștință Clientului sau în funcție de cerințele rezonabile ale acestuia. 

   7.4 Actualizările Măsurilor de Securitate. Clientul recunoaște că Măsurile de Securitate sunt supuse progreselor și dezvoltărilor tehnice și că Endeco SRL poate modifica sau poate actualiza Măsurile de Securitate, cu condiția ca aceste actualizări sau modificări să nu ducă la degradarea securității generale a produselor sau serviciilor achiziționate de către Client. 

  1. Returnarea sau Ștergerea Datelor. În momentul renuntarii la serviciile Endeco SRL, toate Datele cu caracter personal vor fi șterse, cu excepția cazului în care i se va solicita Endeco SRL, conform cerințelor legii aplicabile, să rețină unele sau toate Datele cu caracter personal sau Datele cu caracter personal pe care le-a arhivat pe sistemele de back-up, pe care, Endeco SRL le va izola în siguranță și le va proteja de orice prelucrare ulterioară, cu excepția cazurilor în care legea îi cere să procedeze în mod contrar. 
  1. Cooperarea. În măsura în care Clientul nu poate accesa în mod independent Datele cu caracter personal relevante, în cadrul serviciilor, Endeco SRL va lua în considerare (pe cheltuiala Clientului) tipul de procesare, va oferi o cooperare rezonabilă, pentru asistarea Clientului cu ajutorul măsurilor tehnice și organizaționale corespunzătoare, în limitele posibilităților, pentru a răspunde oricăror cereri de la persoane sau de la autoritățile responsabile cu aplicarea protecției datelor, în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal, în baza Acordului. În cazul în care orice astfel de cerere este făcută direct către Endeco SRL, Endeco SRL nu va răspunde direct unei astfel de comunicări, fără autorizarea prealabilă din partea Clientului, decât dacă este obligat legal să facă acest lucru. Dacă firmei Endeco SRL i se solicită un răspuns la o astfel de cerere, Endeco SRL îl va informa pe Client cu promptitudine și îi va oferi o copie a cererii, excepție fiind cazul în care îi este interzis prin lege să facă acest lucru. 
  1. Diverse. Prezentul DPA va fi reglementat și interpretat în conformitate cu prevederile legii și ale jurisdicției aplicabile din Acord, dacă nu este altfel solicitat de Legile privitoare la Protecția Datelor.